kader_boven.png
header.png

2022

Stichting Heineken Collection: beschrijving aanwinsten, reorganisatie depot, uit- en inruimen tentoonstellingswand

24 maart 2022 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: Lezing 'Opmerkelijk! MARKS ON ART database: merken op schilderijen, beeldhouwkunst en meubelen 1300-1700

1 april 2022 Museum Catharijneconvent: workshop Middeleeuwse sculpturen, samen met Seppe Roels

Expertises en beschrijving middeleeuwse beelden privécollecties

 

2021

Stichting Heineken Collection: 80 records geredigeerd voor de website en advies, coördinatie en uitvoering reorganisatie depot

MARKS ON ART database: start van het project met het Landschaftsverband Rheinland - Amt für Denkmalpflege im Rheinland

 

2020

MARKS ON ART database: documentatieprojecten in M-Museum Leuven: Borman-tentoonstelling; in Museum Catharijneconvent Utrecht en in het Suermondt-Ludwig-Museum Aken

Stichting Heineken Collection: plan van aanpak en uitvoering reorganisatie depot; beeldredactie en advies publicatie 'It could only be Heineken'

Adhocdocent Rotterdam: concept inrichtingsplan herinrichting Kromhout Kantoor Heineken Rotterdam

Expertises middeleeuwse beeldhouwkunst privéverzamelaars

 

2019

MARKS ON ARTdatabase: documentatieprojecten in Museum Catharijneconvent Utrecht, Suermondt-Ludwig-Museum Aken, Museum Kunst & Geschiedenis Brussel, M-Museum Leuven en bij kunsthandelaars Bernard Descheemaeker Antwerpen en Erik Bijzet Amsterdam

Stichting Heineken Collection: onder meer voorbereiding van de herinrichting van het depot, die in 2020 zal plaatsvinden, aanwinsten- en bruikleenregistratie

Onderzoek naar vijf passietaferelen uit de sacramentstoren van de Sint-Pieterskerk te Leuven in opdracht van Restauratie-atelier Lapis Arte

Workshop 'Looking at medieval sculpture', RKD-RMA Summer School: Northern Renaissance Art, in Museum Catharijneconvent

 

2018

Dit jaar kwam de financiering rond van MARKS ON ARTdatabse, een project dat ondergebracht is bij het RKD en dat door mij en mijn collega Seppe Roels is geïnitieerd. Per1 oktober zijn wij begonnen met het documenteren van merken op beeldhouwwerk uit de periode 1300-1700; als eerste bezochten wij twee belangrijke privécollecties in België. Vervolgens documenteerden wij merken in de collectie van kunsthandel Bernard Descheemaeker in Antwerpen en werd een begin gemaakt met documenteren bij het Museum Kunst & Geschiedenis te Brussel

Beschrijving van 34 middeleeuwse beelden Museum Helmantel, Westeremden, ten behoeve van de catalogus die in 2019 verschijnt

Beschrijving aanwinsten middeleeuwse beelden particuliere collectie

Voor de Stichting Heineken Collection: dit jaar werd de verdieping waar de Heineken Collection is opgeslagen verbouwd. Er is een nieuw depot gerealiseerd en tentoonstellingsruimte. Ik heb bijgedragen aan de tot standkoming van depot en tentoonstelling, aan de registratie, het opstellen van het Collectieplan en adviseren inzake beheer en behoud

 

2017

Onderzoek en beschrijving aanwinsten privécollectie middeleeuwse beelden

Voor de Stichting Heineken Collection, o.a.: registratie historisch erfgoed distributiecentra, inhuizen en registratie kunstcollectie brouwerij Zoeterwoude, registratie Brandcollectie Wylre, registratie en opschonen depots in verband met verhuizing van de collectie

Deelname aan discussiepanel congres Parijs 23-24 november 2017 netwerk middeleeuwse sculptuur ARDS

Voortgang realisering Marks on Art, een database voor merken op schilderijen, beeldhouwkunst en meubelen van ca. 1300 tot 1700: formulering projectplannen, fondswerving en voorselectie middeleeuwse sculpturen in een privécollectie

Controle en aanvulling registratie zilver en zegels van Kasteel Heeswijk

2016

Onderzoek en beschrijving van een privécollectie van 37 beelden uit middeleeuwen en renaissance

Registratie en collectiebeheer Stichting Heineken Collection, onder meer registratie van de collectie moderne kunst, geschonken ter gelegenheid van de opening van de Heineken brouwerij in Zoeterwoude, in 1975

Voortgang realisering Marks on Art, een database voor merken op schilderijen, beeldhouwkunst en meubelen van ca. 1300 tot 1700.

Controleren en aanvullen van de registratie van de zilvercollectie van Kasteel Heeswijk

2015

Aanvulling catalogus collectie Schoufour-Martin, Museum Boijmans Van Beuningen, met 30 catalogusnummers over middeleeuwse beelden, voor de heruitgave van ‘Uit het goede hout gesneden’. Middeleeuwse beelden uit de collectie Schoufour-Martin, Rotterdam 2008

Aanvulling website Stichting Emmanuelshuizen met 21 middeleeuwse handschriften en oude drukken

Stichting Heineken Collection: Inventarisatieproject aanwinsten, fotocollectie en reclamedrukwerk; actualisering database en bruikleenregistratie

Expertise middeleeuwse beeldhouwkunst openbare en particuliere collecties

2013/2014

Rijksdienst Cultureel Erfgoed: inventarisatie bouwsculptuur Minderbroedersklooster, Utrecht

Teksten website Stichting Emmanuelshuizen, Zwolle

Onderzoek ‘Een vrouwelijke heilige in een particuliere collectie’; onderzoek naar een Brabantse sculptuur uit de Late Middeleeuwen.

Stichting Heineken Collection: inventarisatie collectie (fotocollectie, bouwtekeningen, aanwinsten), onderzoek en actualisering database

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht: inventarisatie historisch erfgoed

Kasteel Heeswijk: inhoudelijke ondersteuning onderzoek collectie en advies collectieregistratie

Vooronderzoek initiatie Merkendatabase i.s.m. o.a. Margreet Wolters en Suzanne Laemers (RKD), Micha Leeflang Museum Catharijneconvent, Michael Rief, Suermondt-Ludwig-Museum Aken en Seppe Roels, restaurator Mechelen

Lezing ‘Middeleeuwse beelden in- en uit de Achterhoek’, Helenakerk Aalten, 30 januari 2014

Lezing ‘Beelden van een andere werkelijkheid. Middeleeuwse en Moderne altaarstukken’, 26 juni 2013, Lebuïnuskerk Deventer, in opdracht van beeldhouwer Hanneke de Munck, Stichting De Gespreksgenoot-Sobesednik

Lezing ‘‘Only an echo of what was’, Heilig-Grafgroepen in Utrecht’, Van der Leeuwstichting, 19 januari 2013

Lezing ‘‘Only an echo of what was’, Heilig-Grafgroepen in Utrecht’, Stichts-Hollandse Historische Vereniging, Woerden, 12 februari 2013

2012

Essay ’;Only an echo of what was.’ Religieuze monumentale sculptuur in Utrecht: doksaal en Heilig Graf’, entries, redactiewerkzaamheden en advies tentoonstelling Made in Utrecht, Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Domstad, 1430 - 1528 (16 november 2012 - 24 februari 2013), een samenwerkingsproject van het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken en Museum Catharijneconvent te Utrecht

Inhoudelijke begeleiding website Stichting Emmanuelshuizen in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel

Kasteel Heeswijk: inhoudelijke ondersteuning onderzoek collectie en advies collectieregistratie

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht: inventarisatie historisch erfgoed

Stichting Heineken Collection: inventarisatieproject 150 jaar Heineken brouwerij en collectie buitenland, onderzoek en actualisering database

Rijksdienst Cultureel Erfgoed: inventarisatie (bouw)sculptuur Petruskerk te Woerden

2011

Stiftsmuseum Xanten: schrijven van de Nederlandse museumteksten

Kasteel Heeswijk, 16 juni 2011: lezing Enkele objecten uit de collectie van André van den Bogaerde nader belicht op het symposium Een andere wereld. André van den Bogaerde (1755-1878) gouverneur van Noord-Brabant

Stichting Heineken Collection: inventarisatieproject 150 jaar Heineken brouwerij en inhoudelijk databaseonderhoud

Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht: inventarisatieproject kunstvoorwerpen

Kasteel Heeswijk: Project Inhoudelijke Ontsluiting Collectie

Kasteel Heeswijk: voorbereiding tentoonstelling Een andere wereld. André van den Bogaerde (1787 - 1855), gouverneur van Noord-Brabant (3 maart - 19 juni 2011) en twee artikelen
(zie www.kasteelheeswijk.nl en publicaties)

Lezingen 13 maart, 30 maart en 16 juni: Een andere wereld. André van den Bogaerde (1787 - 1855), gouverneur van Noord-Brabant. Enkele objecten nader belicht

Artikel en voorbereiding tentoonstelling Made in Utrecht, Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Domstad, 1430 - 1528 (2012), een samenwerkingsproject van het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken en Museum Catharijneconvent te Utrecht

Historisch Centrum Overijssel: startnotitie website Stichting Emmanuelshuizen

Essay tentoonstelling Altaarstukken in het World Trade Center, 11 Moderne altaarstukken in het WTC Amsterdam (1 maart - 28 april 2011) een samenwerkingsproject van beeldhouwster Hanneke de Munck en andere kunstenaars
(zie publicaties en www.stichtingdegespreksgenoot-sobesednik.nl)

2010

Beschrijving collectie middeleeuwse kunst, Het Marianum, Vlijmen

Voorbereiding tentoonstelling Utrechtse sculptuur, samenwerkingsproject Suermondt-Ludwig-Museum, Aken en Museum Catharijneconvent, Utrecht

Gastcurator tentoonstelling Puur water, Moderne sculptuur in de Hortus Conclusus van het Bijbels Museum Amsterdam, in opdracht van Beeldhouwerscollectief ABK

Inventarisatieproject 140 jaar Amstel brouwerij, Stichting Heineken Collection, Amsterdam

2009-2010

Inhoudelijke ontsluiting collectie Kasteel Heeswijk

2009

Onderzoek laat-middeleeuwse steensculptuur, gevonden in de Maartenskerk te Doorn, in opdracht van de Protestantse Gemeente, Doorn
Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht: basisregistratiemodel Adlib en voorbereiding projectplan tentoonstelling

2008-2009

Inventarisatie Heineken Collection
Catalogus sculpturencollectie Henk en Babs Helmantel, Museum De Weem, Westeremden

2007-2008

Catalogus sculpturencollectie Schoufour-Martin, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

2007

Onderzoek Huismusea in Nederland, Van Sypesteyn-Stichting, Loosdrecht
Gastconservator tentoonstelling Tijdsbeelden, in de tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn, Loosdrecht, Beeldhouwerscollectief ABK, Amsterdam

2005

De bouwgeschiedenis van het Duitse Huis te Utrecht volgens de archiefbronnen, Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum Gemeente Utrecht

1995-2005

Beeldhouwkunstcatalogus en verscheidene tentoonstellingen in dienst van Museum Catharijneconvent, Utrecht (zie CV)

1994-1995

Tentoonstelling Willibrord en het begin van Nederland, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht

1993

Twee educatieve vouwbladen en een gids langs de middeleeuwse beelden, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht

 

1992-1993

De bouwgeschiedenis van het Duitse Huis te Utrecht volgens de archiefbronnen, Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum Gemeente Utrecht

 

1991-1992

De bruggen van Utrecht, Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum van de Gemeente Utrecht

 

1991

De geschiedenis van Oude Gracht 75-81 te Utrecht, Stichting Woningzorg Centraal Nederland, Nieuwegein

 

1987-1988

Tentoonstelling Utrecht, een hemel op aarde, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht